Tuyển dụng

Read all News

Tuyển dụng

Lập Trình Viên PHP (Lương Upto 2000$)

Lập Trình Viên PHP (Lương Upto 2000$)

Phát triển ứng dụng web quản lý bán hàng; Phát triển các ứng dụng vệ tinh trong hệ sinh thái;Tối ưu hóa hiệu năng cho hệ thống phục vụ lượng người dùng lớn;